Tài liệu PowerPoint 2007 – Giáo trình Microsoft PowerPoint 2007
TIN HỌC VĂN PHÒNG / Tháng Tám 9, 2017

PowerPoint là chương trình hỗ trợ soạn thảo văn bản, tạo các slide trình chiếu rất mạnh và được dùng rất phổ biến từ trước đến nay. Trong bài này xin chia sẻ Tài liệu PowerPoint 2007 – Giáo trình Microsoft PowerPoint 2007 nội dung bao gồm giới thiệu PowerPoint 2007, hướng dẫn cách tạo bài trình diễn chuyên nghiệp, xây dụng nội dung trình diễn, tùy biến, hiệu chỉnh bài trình diễn, làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh.