Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 4 – ĐH KHTN
QUẢN TRỊ WEB / Tháng Tám 9, 2017

Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 4: nội dung bao gồm tổng quan mô hình MVC 4.0 của ASP.NET, models, Views, Controlers, truyền dữ liệu giữa Views và Controlers, kiểm tra dữ liệu trên trang web, html helpers, hoàn chỉnh ứng dụng web,…

Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 3 – ĐH KHTN
QUẢN TRỊ WEB / Tháng Tám 8, 2017

Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 3 – ĐH KHTN: nội dung tổng quan về lập trình web và ASP.NET, tổ chức website ASP.NET và layout, thiết kế và xử lý web forms, tạo user controls vaf kiểm tra dữ liệu trên web forms, xây dưng trên web có kết nối CSDL, quản lý web application, hoàn chỉnh ứng dụng web,…

Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 2 – ĐH KHTN
QUẢN TRỊ WEB / Tháng Tám 8, 2017

Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 2 nội dung bao gồm tính kế thừa và đa hình của class trong ASP.NET, tổng quan về SQL Server, ngôn ngữ SQL, tổng quan về ADO.NET và kết nối CSDL, mô hình kết nối, mô hình ngắt kết nối, xml cơ bản, LINQ nâng cao,…

Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 1 – ĐH KHTN
QUẢN TRỊ WEB / Tháng Tám 8, 2017

Tài liệu lập trình ASP.NET do trung tâm tin học ĐH KHTN biên soạn gồm 4 Module. Ở bài này xin chia sẻ Module 1 tài liệu lập trình ASP nội dung bao gồm tổng quan công nghệ lập trình ASP, Form và các điều khiển cơ sở, các kiểu dữ liệu cơ sở, thao tác với tập tin, kiểu cấu trúc và mãng, lập trình hướng đối tượng, collections & Generic collections,…

Tài liệu lập trình php – Module 4 – ĐH KHTN
QUẢN TRỊ WEB / Tháng Tám 8, 2017

Tài liệu lập trình php – Module 4 do ĐH KHTN biên soạn nội dung bao gồm hướng dẫn lập trình php xây dựng mô hình MVC, Model, View, Controller, Ajax, Jquery, xây dựng giỏ hàng cho website thương mại điện tử, hoàn chỉnh ứng dựng trên nền tảng PHP & Mysql.

Tài liệu lập trình php – Module 3 – ĐH KHTN
QUẢN TRỊ WEB / Tháng Tám 8, 2017

Nội dung Tài liệu lập trình php – Module 3 – ĐH KHTN bao gồm tổng quan cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL, truy vấn CSDL MySQL – SELECT, truy vấn CSDL MySQL – truy vấn con và cập nhật dữ liệu, kết hợp PHP & MySQL – thư viện PDO 1, thư viện PDO 2, hiển thị dữ liệu trên trang web, PHP email & Secure Email, Smarty – Templete engine 1 và templete engine 2, xây dựng web service.

Tài liệu lập trình php – Module 2 – ĐH KHTN
QUẢN TRỊ WEB / Tháng Tám 8, 2017

Bài trước ebookcntt.com đã chia sẻ Tài liệu lập trình php – Module 1, trong bài này chúng tồi tiếp tục chia sẻ Tài liệu lập trình php – Module 2. Nội dung bao gồm Form và các điều khiển cơ sở, javascript cơ bản, kết hợp php và javascript, xml, xml – Dom, tích hợp mã PHP, Session và cookie và hoàn chỉnh website.

Tài liệu lập trình php – Module 1
QUẢN TRỊ WEB / Tháng Tám 8, 2017

Tài liệu lập trình PHP được ĐH KHTN biên soạn dành cho khóa học lập trình viên mã nguồn mở bao gồm 4 module. Sau khi học xong giáo trình php gồm 4 module học viên sẽ nắm vững được kiến php, có khả năng xây dựng được các website tin tức, thương mại điện tử,…hay các ứng dụng trên nền tảng php và mysql. Dưới đây Ebookcntt.com xin chia sẻ Tài liệu lập trình php – Module 1 nội dung bao gồm giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ php, các kiểu dữ liệu cơ sở, xây dựng phương thức hàm và xử lý lỗi, xử lý tập tập, mãng cơ bản, lập trình hướng đối tượng cơ bản, form và các điều khiển cơ sở,…