Tài liệu sử dụng Linux Shell

Tháng Tám 10, 2017

Linux shell là hệ vỏ dùng để cung cấp cho người dùng một hệ giao tiếp được thực thi dễ dàng giao tiếp với hạt nhân của Linux, nó cũng có tác dụng bảo vệ hạt nhân (Kernel) khỏi tác động trực tiếp của người dùng. Khi sử dụng một chương trình shell và gõ lệnh nào đó thì shell sẽ thông dịch và thực thi ngay sau đó. Để làm một công việc hay cài một chương trình một cách tự động ta phải tạo ra một kịch bản gồm nhiều dòng lệnh (shell Script), shell script trên linux có thể làm được rất nhiều việc hữu ích như backup tạo động, cài chương trình,….Trong bài viết này xin chia sẻ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Linux Shell và lập trình shell trên linux.

Download “Su-dung-Linux-Shell.pdf” Su-dung-Linux-Shell.pdf – Downloaded 304 times – 304 KB

>>>>Vui lòng DOWNLOAD xuống để xem đầy đủ tài liệu

Tài liệu liên quan

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *