Lập trình IOS – Module 2 – Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN

Tháng Tám 10, 2017

Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN – Lập trình IOS – Module 2: tìm hiểu về tính kế thừa, protocol & Delegate, các kiểu dữ liệu cơ sở trong Objective-C, vấn đề cấp phát và thu hồi bộ nhớ, mô hình MVC, các điều khiển lựa chọn và điều hướng, tìm hiểu dữ liệu dạng tập hợp nâng cao, tạo và đọc ghi trên thư mục dự án, xây dựng giao diện mới với các controler, các điều khiển trạng thái và điều chỉnh,…

Download “iOS-Module-2-TTTH-DH-KHTN-.pdf” iOS-Module-2-TTTH-DH-KHTN-.pdf – Downloaded 43 times – 12 MB

>>>>Vui lòng DOWNLOAD xuống để xem đầy đủ tài liệu

Tài liệu liên quan

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *