Cơ bản về Linux Shell Script

Tháng Mười 17, 2017

Khi chúng ta muốn thực hiện một lệnh nào đó trong hệ điều hành Unix chúng ta cần phải ra lệnh để Unix hiểu được chúng ta muốn làm gì.Việc ra lệnh được thực hiện qua Shell. Như vậy chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản shell là giao diện để giao tiếp giữa người sử dụng và Unix. Shell nhận lệnh từ người sử dụng sau đó dịch và chuyển đến hệ thống những hoạt động cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu. Sau đây xin chia sẻ với các bạn tài liệu cơ bản về Linux Shell Scrip: các loại shell trên Unix, cú pháp shell và lập trình shell.

Download “9.Co-ban-veLinuxShellScript.pdf” 9.Co-ban-veLinuxShellScript.pdf – Downloaded 159 times – 197 KB

>>>>Vui lòng DOWNLOAD xuống để xem đầy đủ tài liệu

Tài liệu liên quan

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *