Khi chúng ta muốn thực hiện một lệnh nào đó trong hệ điều hành Unix chúng ta cần phải ra lệnh để Unix hiểu được chúng ta muốn làm gì.Việc ra lệnh được thực hiện qua Shell. Như vậy chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản shell là giao diện để giao tiếp giữa người sử dụng và Unix. Shell nhận lệnh từ người sử dụng sau đó dịch và chuyển đến hệ thống những hoạt động cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu. Sau đây xin chia sẻ với các bạn tài liệu cơ bản về...

Fedora core là hệ điều hành mã nguồn mở đầy đủ nhiều phần mềm và tiện ích miễn phí dành cho máy bàn hay Server do công ty Red Hat phát triển. Trong phần này xin chia sẻ Tài liệu hướng dẫn cài đặt Fedora core 4: cách cài đặt Fedora qua mạng và cài đặt bằng đĩa…

Tài liệu quản trị hệ điều hành Linux bao gồm giới thiệu tổng quan về Linux, hướng dẫn cài đặt HĐH RedHat Linux, các tiện ích soạn thảo văn bản, các lệnh thường dùng trên Linux, làm việc với các tập tin và thư mục, quản lý người dùng và nhóm, quản lý tiến trình và giám sát tiến trình, các vấn đề bảo mật hệ thống, tăng cường khả năng bảo mật cho Linux chống xâm nhập,…

Hacao Linux là hệ điều hành Linux do Việt Nam phát triển và việt hóa phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt, trong bài viết này Ebookcntt.com xin chia sẻ tài liệu hướng dẫn cài đặt Hacao Linux trên máy ảo Vmware.

Linux shell là hệ vỏ dùng để cung cấp cho người dùng một hệ giao tiếp được thực thi dễ dàng giao tiếp với hạt nhân của Linux, nó cũng có tác dụng bảo vệ hạt nhân (Kernel) khỏi tác động trực tiếp của người dùng. Khi sử dụng một chương trình shell và gõ lệnh nào đó thì shell sẽ thông dịch và thực thi ngay sau đó. Để làm một công việc hay cài một chương trình một cách tự động ta phải tạo ra một kịch bản gồm nhiều dòng lệnh (shell Script), shell s...

Lập trình IOS – Module 3 – Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN: nội dung gồm quản lý dữ liệu ứng dụng với SQLite, truy vấn và tìm kiếm dữ liệu cho ứng dụng, core data Framework, tiến trình và xử lý đa tiến trình, Core Animation,  touch & gesture, search field, split view controller, storyboard,…

Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN – Lập trình IOS – Module 2: tìm hiểu về tính kế thừa, protocol & Delegate, các kiểu dữ liệu cơ sở trong Objective-C, vấn đề cấp phát và thu hồi bộ nhớ, mô hình MVC, các điều khiển lựa chọn và điều hướng, tìm hiểu dữ liệu dạng tập hợp nâng cao, tạo và đọc ghi trên thư mục dự án, xây dựng giao diện mới với các controler, các điều khiển trạng thái và điều chỉnh,…

Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN – Lập trình IOS – Module 1: giới thiệu Objective-C và lập trình ứng dụng IOS, các kiểu dữ liệu, xây dựng ứng dụng IOS, cấu trúc điều khiển, hướng đối tượng trong Objective-C, các điều khiển cơ bản, lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp, đọc ghi tập tin, scrollview & page control,…

Giáo trình Lập trình di động ĐH KHTN – Lập trình Window Phone – Module 3: nội dung bao gồm page Transition Animation, multimedia, Drawing, cảm ứng chạm đa điểm, biểu đồ và định vị, lập trình đồ bộ và bất đồng bộ, backgroup Agent, live tittle, lock screen,…

Giáo trình Lập trình di động ĐH KHTN –  Lập trình Window Phone – Module 2: giới thiệu window Phone, tìm hiểu XAML và các control cơ bản trong WP, các control nâng cao trong window Phone, các ưng dụng và chuyển trang trong WP, tìm hiểu data binding cơ bản,…

Cơ bản về Linux Shell Script
HỆ ĐIỀU HÀNH / Tháng Mười 17, 2017

Khi chúng ta muốn thực hiện một lệnh nào đó trong hệ điều hành Unix chúng ta cần phải ra lệnh để Unix hiểu được chúng ta muốn làm gì.Việc ra lệnh được thực hiện qua Shell. Như vậy chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản shell là giao diện để giao tiếp giữa người sử dụng và Unix. Shell nhận lệnh từ người sử dụng sau đó dịch và chuyển đến hệ thống những hoạt động cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu. Sau đây xin chia sẻ với các bạn tài liệu...

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Fedora core
HỆ ĐIỀU HÀNH / Tháng Mười 17, 2017

Fedora core là hệ điều hành mã nguồn mở đầy đủ nhiều phần mềm và tiện ích miễn phí dành cho máy bàn hay Server do công ty Red Hat phát triển. Trong phần này xin chia sẻ Tài liệu hướng dẫn cài đặt Fedora core 4: cách cài đặt Fedora qua mạng và cài đặt bằng đĩa…

Tài liệu quản trị hệ điều hành Linux
HỆ ĐIỀU HÀNH / Tháng Tám 11, 2017

Tài liệu quản trị hệ điều hành Linux bao gồm giới thiệu tổng quan về Linux, hướng dẫn cài đặt HĐH RedHat Linux, các tiện ích soạn thảo văn bản, các lệnh thường dùng trên Linux, làm việc với các tập tin và thư mục, quản lý người dùng và nhóm, quản lý tiến trình và giám sát tiến trình, các vấn đề bảo mật hệ thống, tăng cường khả năng bảo mật cho Linux chống xâm nhập,…

Hướng dẫn cài đặt Hacao Linux trên máy ảo
HỆ ĐIỀU HÀNH / Tháng Tám 11, 2017

Hacao Linux là hệ điều hành Linux do Việt Nam phát triển và việt hóa phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt, trong bài viết này Ebookcntt.com xin chia sẻ tài liệu hướng dẫn cài đặt Hacao Linux trên máy ảo Vmware.

Tài liệu sử dụng Linux Shell
HỆ ĐIỀU HÀNH / Tháng Tám 10, 2017

Linux shell là hệ vỏ dùng để cung cấp cho người dùng một hệ giao tiếp được thực thi dễ dàng giao tiếp với hạt nhân của Linux, nó cũng có tác dụng bảo vệ hạt nhân (Kernel) khỏi tác động trực tiếp của người dùng. Khi sử dụng một chương trình shell và gõ lệnh nào đó thì shell sẽ thông dịch và thực thi ngay sau đó. Để làm một công việc hay cài một chương trình một cách tự động ta phải tạo ra một kịch bản gồm nhiều dòng lệnh (shell Script...

Lập trình IOS – Module 2 – Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH / Tháng Tám 10, 2017

Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN – Lập trình IOS – Module 2: tìm hiểu về tính kế thừa, protocol & Delegate, các kiểu dữ liệu cơ sở trong Objective-C, vấn đề cấp phát và thu hồi bộ nhớ, mô hình MVC, các điều khiển lựa chọn và điều hướng, tìm hiểu dữ liệu dạng tập hợp nâng cao, tạo và đọc ghi trên thư mục dự án, xây dựng giao diện mới với các controler, các điều khiển trạng thái và điều chỉnh,…

Lập trình IOS – Module 1 – Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH / Tháng Tám 10, 2017

Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN – Lập trình IOS – Module 1: giới thiệu Objective-C và lập trình ứng dụng IOS, các kiểu dữ liệu, xây dựng ứng dụng IOS, cấu trúc điều khiển, hướng đối tượng trong Objective-C, các điều khiển cơ bản, lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp, đọc ghi tập tin, scrollview & page control,…